INIM Previdia – potpuna fleksibilnost u dimenzionisanju sistema dojava požara

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
INIM tehnologije

Uz sve u Inimu ranije razvijene napredne tehnologije, u Previdia centrale je implementirana i HorNet+ tehnologija koja omogućava međusobno umrežavanje Compact i Max vatrodojavnih centrala.

Hornet+ tehnologija omogućava povezivanje do 48 centrala ili izdvojenih tastatura u skup, a u jedan sistem je moguće umrežiti do 20 skupova putem TCP/IP mreže. Time je omogućena veća fleksibilnost u dimenzionisanju sistema prema realnim potrebama i okolnostima.

Integracije putem Previdia vatrodojavnih centrala

Upravljanje Previdia sistemima dojave požara

Kompaktno rešenje za manje i srednje aplikacije

Modularno rješenje dojave požara za velike aplikacije

Integracije putem Previdia vatrodojavnih centrala

Bitna karakteristika Previdie je da su implementirane različite mogućnosti povezivanja (RS485, optička vlakna, TCP-IP) sa centralama što omogućava integraciju sa safety sistemima na objektu. Centrala je dostupna i u verziji sa funkcijom upravljanja gašenjem i sertifikovana u skladu sa EN12094-1 normom.

BUS nadzirana panik rasvjeta Harper je kompatibilna sa vatrodojavnim protokolom i svi njeni elementi se mogu povezati sa Previdia centralama direktno na istu petlju. BUS komunikacija između centrale i EVAC opreme omogućava da oba sistema funkcionišu kao jedan što značajno pojednostavljuje ožičenje, programiranje i održavanje.

Sistemi na udaljenim lokacijama mogu biti nadzirani sa jednog mesta. Integracija sa BMS uređajima različitih proizvođača je moguća i putem IFMLAN modula u koji je implementiran BACNET protokol.

Omogućena je i videoverifikacija alarma putem povezanih IP kamera (ONVIF protokol). Za implementaciju grafičkih mapa sa interaktivnom topologijom sistema u same centrale potrebno je ugraditi dodatnu SD karticu.

ABsistemDCi softver za integraciju omogućava centralizovano upravljanje Previdia sistemima, ali i svim ostalim sistemima na objektu koji su integrisani.

Upravljanje Previdia sistemima dojave požara

INIM tastatura

Touch screen tastatura

Instalacija i upravljanje su izuzetno jednostavni i izvode se putem 4,3“ (Compact centrala) ili 7“ (Max centrala) ekrana osjetljivog na dodir. Na ekranu se može pregledavati mapa prostora sa ucrtanim elementima sistema i prikazom njihovog statusa pa se svaki alarm može veoma brzo locirati. Grafičkim ekranom je omogućeno i intuitivnije upravljanje, programiranje i iščitavanje događaja.

INIM C-Rep

C-Rep izdvojena upravljačka tastatura

Dostupna je i C-Rep izdvojena upravljačka tastatura, kompatibilna i sa Compact i sa Max centralama, koja se putem RS485 povezuje u Hornet+ mrežu i omogućava pristup svim informacijama o spojenim uređajima.

INIM Previda Studio

Previda Studio softver

Za podešavanje i upravljanje centralama i umreženim sistemom koristi se Previdia STUDIO konfiguracioni softver prilagođen za na dodir osjetljive ekrane. Omogućava preciznu dijagnostiku i podešavanje elemenata u sistemu, čuvanje podataka te generisanje izveštaja u skladu sa propisima.

INIM Cloud Fire

Inim Cloud Fire & Mobile app

Dodatnu fleksibilnost omogućuje Inim Cloud Fire web za centralizovani nadzor i daljinsko upravljanje kojem se može pristupiti i putem mobilne aplikacije Inim Fire App (podržava Android i iOS sisteme). Omogućuje trenutni pristup centralama te upravljanje cijelim sistemom, konfiguraciju putem Previdia Studio softvera, online pregled zapisa događaja, planiranje održavanja te e-mail i push notifikacije za korisnički definisane događaje. Sigurnost podataka osigurava se u skladu s najvišim standardima (redundancija, enkripcija, centar za skladištenje sa TIER 3 i TIA-942 garancijom). Inim Cloud Fire usluga je besplatna i za instalatere i za korisnike.

https://youtube.com/watch?v=4RUJginKXBw%3Ffeature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=2u4uqAdCwXU%3Ffeature%3Doembed
ABsistemDCi

ABsistemDCi softver za integraciju

Previdia sistemima se može upravljati i putem ABsistemDCi softvera za integraciju koji omogućava da se sa safety, security i BMS sistemima na objektu upravlja putem jedinstvenog interfejsa.

Kompaktno rješenje dojave požara za manje i srednje aplikacije

INIM Previda Compact

Previdia Compact je kompaktna centrala namenjena je za aplikacije manje i srednje veličine, a dostupne su dvije verzije – sa jednom ili sa dvije petlje, a isporučuje se u kućištima S ili L veličine zavisno o jačini napajanja i kapacitetu baterija koje su u njih ugrađene (7Ah ili 17Ah).

Centrala već posjeduje on-board RS485 konektore koji omogućavaju Hornet+ umrežavanje. Takođe poseduje i ethernet port kojim se može spojiti na lokalnu ili spoljnju mrežu za potrebe umrežavanja, konfiguracije, upravljanja te MODBUS integracije sa na primer ABsistemDCi softverom.

INIM Previda Compact

Modularno rešenje dojave požara za velike aplikacije

INIM Previdia Max

Previdia Max je modularna vatrodojavna centrala namenjena za velike aplikacije kao što su aerodromi, hoteli i tržni centri.
Moduli se ugrađuju u kućište centrale koja može primiti do 8 modula povezanih CAN DRIVE sabirnicom, a moguće je povezati do 4 takva kućišta u jedan sistem.

INIM Previdia Max
https://youtube.com/watch?v=qvLwAD0wLPw%3Ffeature%3Doembed

Inim SmartLoop adresabilne vatrodojavne centrale

Adresabilne vatrodojavne centrale se primenjuju i u manjim (1 petlja) i u velikim (8 petlji) aplikacijama. Najveća moguća konfiguracija je do 30 centrala raspoređenih u token-ring.

Inim konvencionalna dojava požara SmartLine

Konvencionalne Inim SmartLine vatrodojavne centrale su dostupne u verzijama sa 2 zone, sa 4 zone proširivo na 20 i sa 4 zone proširivo do 36. Pouzdano su rješenje konvencionalne dojava požara.

Inim bežična dojava požara Libra

Bežična dojava požara Libra se najčešće koristi u već gotovim objektima u kojima sprovođenje nove instalacije nije poželjno ili moguće. Dostupan je širok raspon bežičnih detektora i dodatnih uređaja usklađenih sa evropskim normama.

Inim specijalne metode detekcije

Za nespecifične aplikacije se koriste posebna rješenja detekcije – aspiracijski sistemi Stratos, detektori plamena, termoosjetljivi kablovi, vatrodojavne barijere ili adapteri za klima kanale.

Xtralis OSID dojava požara

Velike otvorene prostore (skladišta, aerodromi, tržni centri, stadioni) je teško pokriti uobičajenim vatrodojavnim detektorima pa se koriste OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) barijere.

Povezne vijesti

Bez žica. Bez briga.

Bežični protivprovalni alarmni sistem za vrhunsku zaštitu Najnagrađivaniji bežični sigurnosni sistem u Evropi Nova generacija

E3 IPC

UVOD E3 IPC je serija mrežnih kamera za projekte male i srednje veličine. Proizvodi iz