INIM Previdia – potpuna fleksibilnost u dimenzionisanju sistema dojava požara

Uz sve u Inimu ranije razvijene napredne tehnologije, u Previdia centrale je implementirana i HorNet+ tehnologija koja omogućava međusobno umrežavanje Compact i Max vatrodojavnih centrala. Hornet+ tehnologija omogućava povezivanje do 48 centrala ili izdvojenih tastatura u skup, a u jedan sistem je moguće umrežiti do 20 skupova putem TCP/IP mreže. Time je omogućena veća fleksibilnost […]

Bez žica. Bez briga.

Bežični protivprovalni alarmni sistem za vrhunsku zaštitu Najnagrađivaniji bežični sigurnosni sistem u Evropi Nova generacija bežičnih sistema zaštite Ajax Systems kreira profesionalne sigurnosne sisteme od 2011., kombinujući strastveni i inovativni inženjerski pristup sa iskustvom, znanjem i tehnološkim dizajnom. Više od 40 inženjera, IT stručnjaka i specijalista raznih djelatnosti učestvuje u razvoju novih proizvoda i rješenja […]

E3 IPC

UVOD E3 IPC je serija mrežnih kamera za projekte male i srednje veličine. Proizvodi iz ove serije pokrivaju širok dijapazon kamera svih rezolucija (od 2MP, 4MP, 5MP, 4K) i veličina sočiva (od 2,8mm, 3,6mm, 2,8-12mm, 7-22mm i 5-50mm) fiksnih i motorizovanih. E3 kamere koriste AI algoritam koji je razvio TVT a koji omogućava napredne fukcije […]

NVMS 2.0 Softversko rešenje za kontrolu temperature

NVMS2.0. TSS je nedavno objavljenja nova verzija NVMS softvera i osmišljena je prvenstveno u cilju omogućavanja bezbednog nastvka odvijanja privrednih aktivnosti u skladu sa merama opreza usled pandemije Covid 19. Fokusirana je naročito na praćenje telesne temperature pomoću termalne kamere i tableta kao i kontole gužve uz pomoć TVT E3 AI IPC. Služeći se naprednim […]

Kontrola pristupa – TD-E2128-TM

Uređaj TD-E2128-TM je posebno namenjen aplikacijama za prepoznavanje lica i merenje temperature a karakteriše ga beskontaktno merenje temperature, precizno prepoznavanje, visoka efikasnost i pouzdanost. Baziran na inteligentnom algoritmu, on objedinjuje merenje temperature sa autorizacijom identiteta i kontrolom pristupa. Ovaj uređaj ima široku primenu a naročito je pogodan za korišćenje u javnim prostorijama, školama, bolnicama, hotelima, tržnim centrima, […]

Termalna i optička mrežna bullet kamera – TD-5433E (FT/PE/VT)

Pogodna je za nadzor javnih površina sa velikim protokom ljudi kao što su autobuske i železničke stanice, škole, fabrike, bolnice i verski objekti. Kamera ima mogućnost prepoznavanja potencijalno zaraženih osoba i sumnjivih situacija u kontinuitetu te istovremenog aktiviranja alarma u realnom vremenu što omogućava pametan nadzor i pomaže administratoru pri zasttii važnih objekata poput areodroma, […]