Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Firmware V4.00 Firmware za centrale Premier Elite

Kategorija

Podijeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Opis

– Novi firmware za centrale Premier Elite
– Osigurana kompatibilnost sa novim Texecom SmartCom komunikatorom;
– Firmware podržava funkcije automatizacije objekata sa SmartCom konekcijom;
– Novi API (Application programming interface) kao podrška integraciji.Dostupna Control4 integracija;
– Olakšan up grade bežičnih ekspandera. Bez ponovne registracije bežičnih elemenata;
– Maksimalna poboljšanja brzine mreže;

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Firmware V4.00 Firmware za centrale Premier Elite

Kategorija

Opis

– Novi firmware za centrale Premier Elite
– Osigurana kompatibilnost sa novim Texecom SmartCom komunikatorom;
– Firmware podržava funkcije automatizacije objekata sa SmartCom konekcijom;
– Novi API (Application programming interface) kao podrška integraciji.Dostupna Control4 integracija;
– Olakšan up grade bežičnih ekspandera. Bez ponovne registracije bežičnih elemenata;
– Maksimalna poboljšanja brzine mreže;

Upit za proizvod:

Firmware V4.00 Firmware za centrale Premier Elite